Görüş Bildir

Sadece Bir Kul

12. asrın büyük tasavvuf âlimi, Rifâiyye tarikatının pîri Ahmed er-Rıfâî k.s. hazretleri el-Burhânu’l-Müeyyed: Sağlam Deliller adlı kitabında şöyle öğüt veriyor:

Kardeşler! Allah Tealâ’ya kalplerinizle yönelin. O size şah damarınızdan daha yakındır ve her şeyi ilmiyle kuşatmıştır.

“Lâ ilâhe illallah” dediğinizde bunu, Allah Tealâ’yı başka varlıklarla kıyaslamadan, bir karşılaştırma ve benzetme yapmadan, alt ve üst, yakınlık ve uzaklık gibi sıfatlardan uzak tutarak samimi bir şekilde söyleyiniz.

Amellerinizi hâlis bir niyetle yerine getiriniz. Âlemlerin övüncü Efendimiz s.a.v. şöyle buyurmuştur: “Ameller ancak niyetlere göredir ve herkese ancak niyet ettiğinin karşılığı vardır. Kimin hicreti Allah’a ve Rasulü’ne ise onun hicreti Allah’a ve Rasulü’nedir. Kimin de hicreti elde edeceği bir dünyalık yahut nikâhlayacağı bir kadın içinse, onun hicreti de ancak hicret ettiği şeyedir.” (Buhârî, Bedü’l-Vahy 1)

Amellerinizi, İslâm’ın inşa edildiği beş esas üzerinde sağlamlaştırın. Allah Rasulü s.a.v. bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur: “İslâm beş esas üzerine kurulmuştur; Allah’tan başka ilâh olmadığına, Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, Beytullah’ı haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” (Buhârî, İman 2)

Bid’atlerden sakının. Allah Rasulü s.a.v., “Her kim bizim emrimize aykırı bir iş yaparsa bu yaptığı reddedilmiştir.” (Buhârî, Sulh 5) buyurarak bu hususa dikkat çekmiştir.

Allah Tealâ’ya karşı takvayla, insanlara karşı dürüstlük ve güzel ahlâkla, nefslerinize karşı muhalefetle davranın; şeriat çizgisinden ayrılmayın. Allah Tealâ Kur’an-ı Kerim’de şu ayet-i celîleleri buyurmuştur:

“Antlaşma yaptığınız zaman Allah’a verdiğiniz sözü yerine getirin.” (Nahl 91)

“Peygamber size ne vermişse onu alın ve neyi yasaklamışsa ondan kaçının.” (Haşr 7)

Allah Tealâ’ya karşı takvalı ve insanlara karşı güzel ahlâklı olduğunuz iddiasından ise sakının. Çünkü böyle bir iddianın kendisi takvaya ve güzel ahlâka aykırıdır. Allah’a ve kullarına karşı yalancılıktır.

Allah Tealâ’ya yapılan bütün ibadetlerin özü, kulluk makamını bilmektir. Din, emirleri yerine getirmek, yasaklardan kaçınmak, bu iki halde de Allah Tealâ’ya boyun eğmek ve tevazu içinde bulunmaktır. Emirleri yerine getirmek Allah Tealâ’ya yakınlığı, yasaklardan sakınmak ise O’ndan korkmayı sağlar.

Amel etmeden Allah Tealâ’ya yakınlaşmak imkânsızdır. Hem de ne imkânsız! Günah işlemekte cüretkâr olup, Allah Tealâ’dan korktuğunu iddia etmek ise rezilliktir.

Cenab-ı Hakk’ın rızasını, O’nun Rasulü’ne uyarak arayın. Nefse ve kötü arzularına uyarak Allah Tealâ’nın yolunda yürümekten sakının. Nefsine uyarak Yüce Mevlâ’nın yolunda yürümeyi ümit eden kimse daha ilk adımda yolunu şaşıracağını bilmelidir.Semerkand Dergi Logo