Görüş Bildir

Ölü müsün Diri mi?

13. asrın meşhur sûfilerinden Şazeliyye tarikatı şeyhi İbn Ataullah el-İskenderî k.s. hazretleri Tâcü’l-Arûs adlı eserinde, ömrün değerini bilip günah ve isyandan sakınmak hususunda şöyle diyor:

Sağlığını Allah’a isyanda tüketen kimsenin misali, babasından kendisine bin altın para kalan kimsenin durumuna benzer. Bu kimse o paralarla akrepler, yılanlar satın alıp etrafına doldursa, bunlar da ısırıp soksa o kişi ölmez mi?

Sen ömrünü Allah’ın emir ve yasaklarını çiğneyerek mahvediyorsun. Senin durumun doğan kuşunun haline benzer: Bu kuş leş arar ve bulduğu anda üzerine çullanarak ondan yer.

Sen arı gibi ol. Onun cüssesi küçük, fakat gayreti büyüktür. Temiz ve hoş olana konar, geride temiz ve hoş bir yiyecek olarak bal bırakır.

Belanın, sıkıntının olduğu yerlerde çok durdun! Artık Allah’ın sevgisini bulacağın yerlerde ol. Bu hakikatler sana yolunu gösterir. Fakat gafletin kalbini öldürdüğü kimseyi başına gelen musibetler bile uyandıramaz. Aklı başından gitmiş kadın gibi; çocuğunun ölümüne ağlayacağı yerde güler.

Sen de böylesin. Gece ibadetinden, gündüz orucundan geri kaldığın halde bunun acısını hissetmiyorsun. Bu, gafletin kalbini öldürmesinin neticesi. Canlı kişiye küçük bir iğne battığında bile canı yanar. Fakat bir ölü kılıçlarla parçalansa da acı duymaz. O halde bak bakalım, kalbi ölü biri misin?

Hikmet meclislerinde bulun. Çünkü hikmet meclislerinde cennet kokularından bir koku vardır. Böylece evinde ve her yerde bu cennet kokusunu alırsın. Günahkâr olsan da hikmet meclislerinden ayrılma. “Ben günahkârım, günahı terk edemiyorum. Bu mecliste bulunmak bana ne fayda verir” deme! Nitekim okçunun ok atmayı bırakmaması gerekir. Ok bugün isabet etmezse de, yarın eder.

Ey kişi, günah işlemekten sakın! Çünkü günah rızkın daralmasına sebep olur. Allah Tealâ’dan tevbeni kabul etmesini dile. Eğer tevben kabul edilirse ne âlâ; yoksa Cenab-ı Hak’tan yardım iste ve şöyle dua et:

“Ey Rabbimiz! Biz nefslerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz.” (A’râf 23)

Sakın ömrünün kırk senesi geçtiği halde Allah’ın kapısını hiç çalmayan kimse gibi olma! Senin için en korkulacak şey, günah üstüne günah işleyerek kalbinin kapkara kesilmesi, sonra kalbindeki iman nurunun sönmesi ve bütün bunlardan tevbe etmeden akıbetinin kötü olmasıdır. Bundan Allah’a sığınırız.  


Semerkand Dergi Logo