Görüş Bildir

Hâl Dili

Kendine De ki...
Şazeliyye yolunun büyüklerinden İbn Atâullah İskenderî k.s. bir sohbetinde şöyle demiştir:
“Allah Tealâ senin için sağlığı, hastalığı, zenginliği, fakirliği, sevinci ve üzüntüyü takdir etmiştir ki, O’nu bütün isim ve sıfatlarıyla tanıyabilesin.
Seninle bir iki gün arkadaşlık yapıp bir fayda görmeyen kimse seninle alakasını keser, başkasıyla arkadaş olur. Sen ise kırk senedir nefsinle arkadaşlık yaptığın halde ondan hiçbir fayda görmedin. O halde nefsine şöyle de:
Ey nefsim! Rabbinin razı olacağı bir hale dön! Artık senin arzularına uyduğum yeter. Tembelliği bırakıp Allah Tealâ’nın zikriyle meşgul ol. Susmayı konuşmaya, yalnızlığı kalabalıklar arasında olmaya tercih et. Yarattıklarıyla ünsiyet kurmayı bırakıp Yaratan’la ünsiyet kur. Kötülerle arkadaşlık etmeyi bırak, iyilerle arkadaşlığa yönel. Kötü hallerini düzelt.
Günahla geçirdiğin uykusuz geceleri, ibadetle geçirdiğin uykusuz gecelerle değiştir. Yönünü dünya ehlinden çevirip Rabbine döndür. Onların sözlerine kulak vermeyi bırak, Allah Tealâ’nın kelamına ve zikrine kulak ver. Yeme içme iştahını ve oburluğunu, seni ayakta tutup ibadetlerini yapabilecek miktarda az yemekle değiştir.”
İbn Atâullah el-İskenderî, Hikmet Tâcı
Göz Harama Bakarsa
Büyük âlimerden İmam Birgivî rh.a. gözü haramlardan sakındırmak hususunda şöyle demiştir:
“Bil ki, haramlara karşı gözü kapatmak emrolunmuştur. Ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur:
“Müminlere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar.” (Nur 30)
Bu ayet-i kerime müminler için bir edeplendirme, gözü haramlardan sakınmayı ihtardır. Gözü harama kapamanın faydalarına dair de işaret vardır. Bu faydalar nefsin arıması, kalp temizliği, hayır ve taati çoğaltmaktır.
Çünkü harama bakmakla Allah Tealâ’nın zikrinden uzaklaştıran düşünceler meydana gelir. Kalp huzuru bozulur, zihin dağılır. Bu zayıflık anında şeytan kişiyi haram şeyleri yapmaya çağırır, insanı saptırmaya fırsat ve yol bulur. Kalp vesveselerle dolar. Kişiye şer ve günah kapıları açılır.
Yine bu ayet-i kerimede “Allah yaptıklarınızdan haberdardır” şeklinde bir tehdit vardır. Nitekim bir ayet-i kerimede şöyle buyrulmuştur. “Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.” (Mümin 19)
Haramdan sakınmak için bu tehdit yeterlidir.”
İmam Birgivî, Tarîkatü’l-Muhammediyye
Günahlar ve Biz
Sûfî âlimlerden Abdullah b. Alevî el-Haddâd k.s. şöyle demiştir:
“Küçük veya büyük, gizli veya açık her günahtan tevbe etmeye dikkat et. Çünkü tevbe kulun Allah yolunda atacağı ilk adımdır. O bütün makamların temelidir. Şüphesiz Allah Tealâ tevbe edenleri sever.
Bil ki günahı terk etmeden, günahtan pişmanlık duymadan ve yaşadığı sürece o günaha bir daha dönmemeye azmetmeden yapılan tevbe sahih olmaz.
Gerçek tevbekârın bazı alâmetleri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: Kalp yumuşaklığı, çok ağlamak, ibadetlere devam etmek, kötü dostları terk etmek ve Allah Tealâ’nın emirlerine muhalefet edilen yerlerden uzak durmaktır.
Günahlarda ısrar etmekten sakın. Israr, günah işledikten sonra ardından hemen tevbe etmemendir. Her mümine gereken, yakıcı ateşten, boğucu sulardan ve öldürücü zehirlerden sakındığı gibi günahların büyüğünden ve küçüğünden sakınmaktır.
Yine her mümine gereken, günahı tercih etmemesi, günah işleme niyetinde olmaması, günah işlemekten bahsetmemesi ve eğer işlediyse bundan hoşlanmamasıdır. Günaha düştüğünde ona gereken bu günahı örtmek, halini hoş karşılamamak ve hemen tevbe etmektir.”
Abdullah b. Alevî el-Haddâd, Faniden Ebediyete

“Bir kimse dilini yersiz sözlerden korursa, Allah Tealâ ona mutlaka diğer amellerini düzeltmeyi ihsan eder.”
Yunus b. Ubeyd rh.a.

“Kişinin temizlemeye en çok ihtiyaç duyduğu şey dilidir.”
İbn Ömer r.a.


Semerkand Dergi Logo