Görüş Bildir

Güldeste

Kimin Peşinden Gidelim?

Allah dostlarını sevmek, onlarla kalbî beraberlik sağlamak insana huzur ve mutluluk verir. Çünkü bu kimseler Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde türlü müjdelere nail olmuş gönül erleridir. Kur’an ve Sünnet’e kâmilen ittiba eden bu zatlar bizler için rahmet vesilesidir. Hakiki iman ile takva elbisesini giymemiz için birer imkân ve fırsattırlar. Bu manada mürid ve mürşid hukuku da büyük önem taşır. Bu konuda İmam Rabbanî k.s. hazretleri Mektubat’ında şunları söyler:

Âlimler genellikle halkı şeriatın zâhirine, velîler ise hem zâhirine hem bâtınına davet ederler. Velîler müridlerine önce tevbe ve Allah’a yönelme yolunu gösterir, şeriatın hükümlerini yerine getirmeleri için nasihatte bulunurlar. Sonra onları Hak Tealâ’yı zikre yönlendirirler. Zikir hali kendilerini büsbütün kaplayıp kalplerinden mâsiva (Allah’tan gayrısı) tamamen çıkıncaya kadar müridlerine ısrarla zikri tavsiye ederler.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Nisan 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo