BU SAYININ YAZILARI

Dostu Düşmanı Bilseydik…

| Eylül 2014 | SUNUŞ

Hayatımızın içinde iki çok önemli kavram dost ve düşman. Dost aramak, dostluklara tutunmak, düşmandan da sakınmak fıtratımızda var. Dost ve düşmana dair seçimlerinin olumlu ya da olumsuz etkilerini...

devamını oku

Akıl Ve İbret

| Eylül 2014 | BAŞYAZI

Cenab-ı Mevlâ’nın insana bahşettiği en büyük nimetlerden biri de akıldır. Akıl sayesinde varlıklar ve olaylar arasında alaka kurabilir, tecrübe ettiğimiz şeylerden bir neticeye varabiliriz. Diğer...

devamını oku

Hâl Dili

| Eylül 2014 | HÂL DİLİ

HZ. OSMAN R.A. VE KABİR HALLERİ Hz. Osman r.a.’ın azadlı kölesi Hanî r.a. anlatır: Hz. Osman b. Affan r.a. bir kabrin başında durduğunda sakalı ıslanıncaya kadar ağlardı. Kendisine sordular: –...

devamını oku

Şimdi Zikir Zamanı

| Eylül 2014 | DİĞER YAZILAR

Zikreden kimsenin aydınlığı sadece kendisini değil, çevresindekileri de aydınlatır. Zikreden kul istikamet sahibidir. Onun istikameti ve kararlılığı çevresini de etkiler. Ancak zikrullah elbisesini...

devamını oku

Sohbet

| Eylül 2014 | SOHBET

Mesnevi-i Şerif’te nakledildiğine göre bir kimse Şuayb a.s.’a şöyle dedi: “Allah Tealâ bende pek çok günah ve kusur gördüğü halde beni hiç azarlamıyor.” Hak Tealâ, Şuayb a.s.’ın...

devamını oku

Güven Kaybı

| Eylül 2014 | DİĞER YAZILAR

Öyle bir noktaya geldik ki, artık güven adına küçücük şeylerle avunur olduk. Araçta unutulan paranın getirilip teslim edilmesi, yolda bulunan cüzdanın sahibinin aranması haber bültenlerinde önemli...

devamını oku

Derviş Bohçası

| Eylül 2014 | DERVİŞ BOHÇASI

Zevk, sözlükte tat, lezzet, haz gibi manalara gelir. Tasavvufta ise zevk, tadılan ve yaşanılan marifet ilminin bir neticesidir. Bu ilme ulaşmak için dervişin tüm beşerî vasıflarından, yani nefse ait...

devamını oku

Vefa Nedir?

| Eylül 2014 | DİĞER YAZILAR

İslâm ahlâkının en önemli kavramlarından bir olan vefa, bir bütün halinde dünya ve ahiret hayatımızı ilgilendirmektedir. Biz müminlerden beklenen davranış, vefa ahlâkını hakiki manada...

devamını oku
12345