Görüş Bildir

Güldeste

Verâ Nedir?

Kitaplarımızda, sohbetlerimizde sıkça geçen “verâ”nın kelime manası “sakınmak, çekinmek, uzak durmak.” İslâmî bir kavram olarak da “haram ve günah olup olmadığı şüpheli hususlardan özenle kaçınmak” şeklinde izah edilir. Tarif edilen bu hassasiyet sebebiyle “helâl ve mübahların bir kısmından feragat etmek” de verânın kapsamına dâhildir. Bu sebeple verâ takvanın ileri bir mertebesi kabul edilir. Çünkü takva mahzurlu olanı, verâ ise bir sebeple şüpheli durumda olanı terk etmektir. Verâ bahsinde İmam Rabbânî k.s. şunları söyler:

Allah Rasulü s.a.v. Ebu Hüreyre r.a.’a şöyle buyurmuştur: “Takvalı ol, insanların en âbidi olursun.” (İbn Mâce, nr. 4217)

Yazının devamı Semerkand Dergisi Kasım 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo