Görüş Bildir

Duadaki Sır

Kâinatta dua mekanizması kurmuş Yaradan. Nebiler ümmetlerine, Son Nebi s.a.v. tüm ümmetlere dua etmiş, duayı öğretmiş. Ümmet, salâvatlarıyla Son Nebi’ye, melekler hayırlı işler yapanlara, babalar evlatlarına, evlatlar ebeveynlerine, evliya nasibi olanlara, mürşid müridlerine, âlim talebelerine... Her yerde dua, her işte dua.

“Dua edin icabet edeyim” buyurmuş ilahî kelam.

Dua; 

Arşa kanatlanmaya vesile,
Erişilmez mesafeleri aşabilme,
Amansız müşkülleri çözebilme,
Geçilmezleri geçebilme. 

Dua, ilahî dergâha sığınma keyfiyeti ile iç dünyasını Yaradan’a arz etmesi kulun. Acziyetin en uç noktası kulluk aleminde. Dua, çaresizlik halinin Yaradan’a sunulması. Dua sır, çare. İlahî yardımın zembereği. Dua ibadetin, kulluğun ta kendisi.

Uzaklardaydı. Yıllardır dostlarından ayrıydı. Buram buram memleket hasreti tütmekte sinesinde.

...devamı Semerkand Dergisi Eylül 2018 sayısındaSemerkand Dergi Logo