Görüş Bildir

Sadece Bir Kul

12. asrın büyük tasavvuf âlimi, Rifâiyye tarikatının pîri Ahmed er-Rıfâî k.s. hazretleri el-Burhânu’l-Müeyyed: Sağlam Deliller adlı kitabında şöyle öğüt veriyor:

Kardeşler! Allah Tealâ’ya kalplerinizle yönelin. O size şah damarınızdan daha yakındır ve her şeyi ilmiyle kuşatmıştır.

“Lâ ilâhe illallah” dediğinizde bunu, Allah Tealâ’yı başka varlıklarla kıyaslamadan, bir karşılaştırma ve benzetme yapmadan, alt ve üst, yakınlık ve uzaklık gibi sıfatlardan uzak tutarak samimi bir şekilde söyleyiniz.

Amellerinizi hâlis bir niyetle yerine getiriniz. Âlemlerin övüncü Efendimiz s.a.v. şöyle buyurmuştur: “Ameller ancak niyetlere göredir ve herkese ancak niyet ettiğinin karşılığı vardır. Kimin hicreti Allah’a ve Rasulü’ne ise onun hicreti Allah’a ve Rasulü’nedir. Kimin de hicreti elde edeceği bir dünyalık yahut nikâhlayacağı bir kadın içinse, onun hicreti de ancak hicret ettiği şeyedir.” (Buhârî, Bedü’l-Vahy 1)

Yazının devamı Semerkand Dergisi Eylül 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo