Görüş Bildir

Ölen Hayvan İmiş Aşıklar Ölmez

Bu akl u fikr ile Mevlâ bulunmaz
Bu ne yâredir ki merhem bulunmaz.

Kamunun derdine derman bulunur
Şu benim derdime derman bulunmaz.

Deryalar içinde susuz gezerim
Beni kandıracak umman bulunmaz.

Aşkın pazarında canlar satılır
Satarım canımı alan bulunmaz.

Yusuf’um yitirdim Ken’an ilinde
Yusuf’um bulunur Ken’an bulunmaz.

Yunus öldü diye salâ verirler
Ölen hayvan imiş âşıklar ölmez.

(Yunus Emre)

Bugün severek okuyup dinlediğimiz ilahilerin önemli bir kısmı şifâhî gelenekten derlenmiştir. Yani başlangıçta yazılarak değil, çoğu zaman irticâlen söylenerek meydana getirilen şiirler, ezberlenmek suretiyle asırlarca dilden dile aktarılmış, daha sonra yazıya geçirilmiştir.

Fakat “cönk” denilen şiir defterlerine yahut belli bir şaire ait şiirlerin toplandığı “divan”lara dercedilen metinler, bu dilden dile aktarma sürecinde kaçınılmaz olarak birtakım değişikliklere uğramıştır. Bazı ilahilerin farklı sözlerle okunması buradan kaynaklanmaktadır.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Ekim 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo