Görüş Bildir

Derviş Bohçası

Takva

“Takva” korunmak, sakınmak ve korkmak anlamlarına gelir. İslâmî bir kavram olarak takva, Allah Tealâ’nın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından uzak durarak gazabından sakınmak, rızası için sâlih ameller işlemektir. Haramlığı helalliği şüpheli şeylerden uzak durmak da takva kapsamındadır.

Takvadaki korku, yalın bir duygu olmanın ötesinde, tutum davranışlarda, işlerde de kendini gösterir. Yani Allah Tealâ’nın hem azabına düçar olma hem de sevgisinden mahrum kalma korkusu kişiyi ihlâsa ve sâlih amellere yöneltir. Takva sahibi kişilere “müttaki” denir. Müttakiler Allah Tealâ dışında hiçbir şeyden, hiçbir kimseden korkmaz, O’ndan başkasına yönelmez ve kalplerinde O’nun muhabbetini taşır. Bütün işlerinin merkezinde ve hedefinde Allah Tealâ vardır. Ayrıca O’nun için sever, O’nun için buğzederler.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Eylül 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo