Görüş Bildir

Can Ellerinden Gelmişem

Bir izaha göre “insan” kelimesi “ins”in tesniyesidir; yani ikili bir var oluşu anlatır. Nitekim insan ruh ve bedenden ibarettir. Bir nefha-i ilâhîye mazhar olan âdem yanımız vardır bizim, bir de balçıktan mamul beşer yanımız. Ruh cihetinden Hak ile, beden cihetinden halk ile irtibatlıyızdır. İnsan kelimesinin kök itibariyle “üns” veya “nisyan” ile alakalı olabileceği ileri sürülmüş. Buradan hareketle insanın hem hakikatle ünsiyet kurabilecek hem de hakikati unutabilecek evsafta yaratıldığı söylenmiştir.

Bu hususiyet, tâbi tutulduğumuz dünya imtihanı iktizasınca, vahiyle beyan buyurulan hak ve hakikatlere, Rasul-i Ekrem s.a.v.’in rehberlik ve örnekliğine ittibada insana tanınan bir tercih imkânıdır. Akibetimizi, beşer kalmakla âdem yani adam olmak; hakikate uygun davranmakla davranmamak noktasındaki tercihlerimiz belirleyecektir.

...

Yazının devamı Semerkand Dergisi Ocak 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo