Görüş Bildir

Dostun Hatırı

12. yüzyılın meşhur mutasavvıfı, Rifâiyye tarikatının pîri Ahmed er-Rıfâî k.s. dilimize “Ebedî Saadeti Arayanlar” ismiyle çevrilen “el-Burhânü’l-Müeyyed” adlı kitabında şöyle der:

Allah dostları bize doğru yolu gösterdiler. Bizim için Kur’an ve Sünnet’teki hazinelerin perdelerini kaldırdılar. Allah Tealâ ve Rasulü s.a.v.’e karşı edebi öğrettiler. Onlar öyle bir topluluk ki, onlarla beraber olanın bahtı kötü olmaz. Her kim Allah Tealâ’ya iman edip Rasulü’nün değerini bilirse, onları da sever.

Efendiler, Allah dostları nefsleriyle mücahade etme, murakabe ve ibadetlere sarılma, zorluklara sabretme hususlarında samimi niyet ve temiz kalple Hak Tealâ’ya biat ettiler. Allah Tealâ onlar hakkında şöyle buyurur:

“Müminlerden öyle kimseler vardır ki, Allah’a verdikleri söze sâdık kaldılar.” (Ahzâb 23)

Onlar, azîmetleri yapmada ciddiyet ve kararlılıkla, akıllıca davrandılar. Yemeyi içmeyi ve uykularını azalttılar. Geceleri uykunun en tatlı anlarında kalkıp huşu ile kıyamla, rükû ve secde ile; gündüzleri ise oruç tutarak Allah Tealâ’ya taatte bulundular. Hedeflerine ulaşmak için Yüce Mevlâ’nın mihrabında diz çöktüler. Böylece O’na yakınlığı elde edip dostluk derecesine ulaştılar.

Onlara; “İman edip sâlih ameller işleyenler bilmelidir ki, biz güzel işler yapanların karşılığını zâyi etmeyiz.” (Kehf 30) ayet-i kerimesinin sırrı aşikâr oldu. Böylece Allah Tealâ onlara en yüksek dereceleri ve kendine en yakın makamları bahşetti.

Efendiler, Allah dostlarıyla beraber olmaya çalışın! Allah Tealâ’nın dostuna dost olan, O’na dost olur. O’nun dostuna düşman olan da O’nun düşmanı olur. Kardeş, sen hiç düşmanını seveni sever misin? Allah’a yemin olsun ki sevmezsin! Bilesin ki Allah Tealâ dostlarına karşı yarattıklarından daha “Gayûr”dur. Onlar için kızar, gereğini yapar, intikam alır ve perişan eder.

Kardeş, sen hiç dostunu sevene buğz eder misin? Allah’a yemin olsun ki etmezsin! Bilesin ki Allah Tealâ dostlarına karşı yarattıklarından daha cömerttir. Onlara ihsan ve lütufta bulunur, nimet verir, cömert davranır. Şüphesiz O cömertlerin en cömerdi ve merhametlilerin en merhametlisidir.

Allah Tealâ’nın nimetleri ya hatırlatıcıdır ya da uzaklaştırıcı... Bu nimetlerin Yüce Allah’a yakınlaştırdığı kişi yakın, O’ndan uzaklaştırdığı kişi de uzaktır.Semerkand Dergi Logo