Görüş Bildir

Nefsin Mertebeleri

Allah’ı bilmek ve O’na kulluk etmek için yaratılan insanın, bu gayeyi yerine getirebilmesi için nefsini (kendini) tanıması ve terbiye etmesi gerekir. Çünkü “Biz insanı en güzel biçimde (ahsen-i takvim üzere) yarattık.” (Tîn 4) şeklinde anlatılan insanın, nefsin hayvanî isteklerine uydukça “Sonra da onu aşağıların en aşağısına döndürdük.” (Tîn 5) ayet-i kerimesindeki aşağı derecelere düşmesi kaçınılmazdır.

* * *

Kişinin nefsini kin, nefret, düşmanlık, ölçüsüzlük, tembellik, çeşitli şehvetler gibi kötü istek ve hallerden arındırıp kemale erdirebilmesi için temel dayanak Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye’dir. İnsan bu zeminde kalbini geçici sevgilerden, nefsini de yaratıldığı çamurdan gelen şeytanî ve hayvanî sıfatlardan arındırabilir. Çünkü nefs insanı düşürüp aşağıya çekerken, ruh yükseltip ilahî olana yöneltir. İşte kişinin içindeki bu ruh ve nefs mücadelesine “büyük cihad” denilir. Bu cihadın hedefi, nefsin terbiye edilerek vücut ülkesindeki hükümranlığının bitirilmesi ve kalp sarayına ruhun oturtulmasıdır.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Mart 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo