Görüş Bildir

İç Sıkıntısı Kalp Huzuru

“Onlar, iman edenler ve Allah’ı zikrederek kalpleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz, kalpler ancak Allah’ın zikriyle huzura kavuşur.” (Râd 28)

Hızla akıp giden zaman içerisinde üzerinde yoğunlaşamadığımız, dolayısıyla kıymetini takdir edemediğimiz en değerli nimetlerden biri de kalbimizdir. İmanımızın mekânı olan kalbimiz, her an nefs ve şeytan düşmanlarının saldırılarına hedef oluyor. En önemli vazifemiz, iman cevherinin mekânı mesabesindeki kalbimizin derdine düşmek, belli usulleri takip ederek kalbimizi tasfiye (arındırıp aslî haline döndürme) ve tezkiye (manevi kirlerden temizleme) ile “selîm” hale getirmek olmalıdır. 

Ne var ki dünyevî kaygılar bizi bu hakikati kavramaktan uzaklaştırmış, kalbimize odaklanmaktan çok uzaklara savurmuştur. Eğer tedbir almaz ve kalbimizin derdine düşmez isek, “kalb-i selîm’den başka hiçbir şeyin fayda vermediği o günde” mahcubiyet kaçınılmaz olur ki, Yüce Mevlâ böyle bir akıbetten bizleri muhafaza buyursun.

Değişmek, dönüşmek, halden hale girmek gibi manalara gelen kalp;...devamı Semerkand Dergisi Eylül 2018 sayısındaSemerkand Dergi Logo