Görüş Bildir

Çiştiyye Yolu ve Hâce Muînüddin Çiştî k.s.

İslâm’a ve müslümanlara ilim ve irfan yolunda büyük hizmetlerde bulunmuş tasavvuf yollarından biri de Çiştiyye’dir. Nakşibendî hatmelerinde isminin dua ile zikredilmesinin dışında ülkemizde pek bilinmeyen bu tarikatın özellikle Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya gibi Hint Alt kıtası ülkelerinin İslâmlaşmasında önemli hizmetleri olmuştur. Tarikatın ismi, asıl kurucusu Hâce Ebu İshak eş-Şâmî k.s.’nin yerleştiği Herat yakınlarındaki Çişt köyünden gelir. Tarikatı sistemleştiren ve pîri olarak kabul edilen kişi ise Hâce Muînüddin Hasan Çiştî k.s.’dir.

Çocuk yaşta büyük uyanış

Şeyh Muînüddin 537 (m. 1142) yılında Sicistan’da doğmuştur. Asıl adı Hasan’dır. Şer’î ilimlerdeki vukûfiyeti sebebiyle “Hâce”, İslâm’a hizmetleri nedeniyle “Muînüddin”, tasavvuf silsilesinde yer alan Ebu İshak Çiştî k.s.’a nispetiyle de “Çiştî” nisbesini almıştır.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Kasım 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo