Görüş Bildir

Güldeste

Acı Ama Şifalı

Bela ve musibetler karşısında sabır göstermek insanı Rabbi’ne yaklaştırır. Çünkü sabır sürekli bir mücahede ve kararlılık halidir. Karşılaşılan zorluk ve sıkıntılara, şeytanın vesveselerine, nefsin ayartmalarına karşı Kur’an ve Sünnet ölçülerini korumak için gösterilen gayrettir. İmam Rabbanî k.s. hazretleri, ilahî hükme boyun eğerek her durumda sabır halini korumanın gerekliliğini şöyle ifade eder:

“Olur ki bir şeyden hoşlanmazsınız ama o sizin için bir hayırdır. Olur ki bir şeyi de seversiniz ama o sizin için şerdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” (Bakara 216)

Allah Tealâ’dan gelen belalara karşı sabredin ve O’nun takdirine razı olun. O’na itaatten ayrılmayın, isyana kalkışmayın. Bizler Allah’a aidiz ve yine O’na döneceğiz. Şöyle buyrulur:

“Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. (Allah, hatalarınızın) birçoğunu da affeder.” (Şûrâ 30)

Yazının devamı Semerkand Dergisi Eylül 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo