Görüş Bildir

Güldeste

Terazinin Hangi Kefesi?

Dünya, insanı çok yönden kendisine çeken bir girdapta ahiret yurdunu unutturup türlü meşgale ve gailelerle aldatan geçici bir konaklama yurdudur. Mühim olan, bu fani âlemde ebedî saadet için gayret etmek, nefsin ve şeytanın fitnesinden sakınarak Cenab-ı Hakk’a yönelmektir. Çünkü Allah Rasulü s.a.v.’in ifadesiyle “Dünya, ahiretin tarlasıdır.” Bu meyanda İmam-ı Rabbanî k.s. hazretleri Mektubat’ında şöyle buyurur:

Din ve dünyayı birleştirmek, zıtları bir araya getirmek gibi zor bir durumdur. Öyleyse ahireti isteyen kişi dünyaya değer vermemelidir. Dünyayı hakiki anlamda terk etmek zordur. Bunun için onu hükmen terk etmek gerekir.

Dünyayı hükmen terk etmek, işlerde yüce şeriatın hükümlerine bağlanmaktır. Yeme, içme ve barınma gibi işlerde şer’i şerif sınırlarına dikkat etmektir. Bu konularda dinin koyduğu sınırları aşmamak ve zekâta tâbi olan malların ve hayvanların zekâtlarını vermektir.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Mart 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo