Görüş Bildir

Gaflet Uykusu

İnsanoğlunun dünya hayatındaki yegane vazifesi, ölünceye kadar Rabbine kulluk etmektir. Her ne yaparsa kulluk bilinciyle hareket etmeli, Rabbinin rızasını hedefine koyup bu farkındalığı devamlı canlı tutmalıdır. İmtihanın bir gereği olarak nefs ve şeytanın aldatmasına karşı Yüce Mevlâ’nın rahmetine sığınmalı, o rahmetin en büyük tezahürü olan Rasul-i Ekrem s.a.v.’in yoluna tâbi olmalıdır. Hidayet üzere olmak ve Allah Tealâ’nın razı olduğu bir gidişata sahip olmak için Efendimiz s.a.v.’in örnek hayatına tâbi olmaktan başka çare yoktur:

“Andolsun ki Allah Rasulü’nde sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzab 21)

Aksi takdirde kişi kendi başına kalır, heva ve hevesine tâbi olur, yolunu şaşırır ve dünyanın fani lezzetlerine aldanır. Nefs ve şeytanın oyuncağı haline gelir, yaratılış gayesini, ahireti ve hesap gününü unutur, savrulur durur. Günümüzde müminlerin karşı karşıya kaldıkları en büyük sorun budur: Rabbini ve ahireti unutup nefsin keyfinin peşinde savrulmak.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Eylül 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo