Görüş Bildir

Bir Hizmet Yolu

İslâm tarihi içinde son derece etkili bir irşad damarı olan Nakşibendiyye yolu, hizmet odaklı yaklaşımıyla da öne çıkar. Nakşibendiyye’nin hizmete verdiği büyük önem, yolun pîri olan Hâce Bahâeddin Muhammed Nakşibend k.s.’nin (v:1389) sözleri ve menkıbeleri sayesinde tarikatın rükünlerinden biri haline gelmiştir.

Sonraki dönemlerde de Nakşibendiyye mürşidleri hem kendi uygulamalarıyla hem sohbetleri ve eserleriyle hizmet meselesini müridânın ve muhibbânın nezdinde daima gündemde tutmuşlardır. Bu vakıadan hareketle denilebilir ki, “Nakşibendiyye, hizmet yoludur.”

Hem yolun pîri Bahâeddin Şâh-ı Nakşibend k.s. hazretlerinin hem de diğer bazı Nakşibendiyye mürşidlerinin birkaç sohbet ve menkıbesi ile Nakşibendiyye’nin hizmet anlayışının muhtevasını ve çerçevesini çizmeye çalışalım.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Ekim 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo