Görüş Bildir

Tasavvuf Nereye Götürür?

Her birimizin kalbi var. Fakat Rabbimiz, bu fermanı ile kalplerimizi selim, temiz ve itminana ermiş bir kalp haline dönüştürmemizi emreder.

İnsanların dünyada ve ahirette saadet ve selamete kavuşması kalp temizliğine bağlıdır. Şuarâ suresinin 88 ve 89. ayetlerinde mealen; “O gün ne mal fayda verir ne evlat. Ancak Allah’a selim bir kalple gelenler kurtulur.” buyrulmuştur. Burada selim kalpten maksat, safiyetine kavuşmuş temiz kalptir.

Her birimizin kalbi var. Fakat Rabbimiz, bu fermanı ile kalplerimizi selim, temiz ve itminana ermiş bir kalp haline dönüştürmemizi emreder. Bu yüzden Allah Tealâ peygamberlerini, ümmetlerine kalb-i selim üzere örnek şahsiyetler olarak göndermiştir. Tasavvufun ve seyr ü sülûkun da bir bakıma anlamı budur.

Maruf-ı Kerhî k.s. hazretleri tasavvufu, “Hakikati tahsil etmek ve yaratılmışların elindeki şeylerden gönlü kurtarmak” diye tarif etmiştir. Hakikati tahsil etmek, Allah Tealâ ve Rasulü s.a.v.’in emrettiği şeyleri almaktır. 
...devamı Semerkand Dergisi Eylül 2018 sayısındaSemerkand Dergi Logo