Görüş Bildir

Selam Bahsi

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de kâmil bir imana sahip olamazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi haber vereyim mi: Aranızda selamı yayın” (Hadis-i şerif)

Selam, Allah Tealâ’nın en güzel isimlerinden olup selamet, barış ve esenlik anlamlarına gelir. Cennetin de isimlerinden biri olması sebebiyle saadeti simgeler. Bu yüzden müslümanlar, karşılaştıkları zaman birbirlerine her türlü hayrı dilemek maksadıyla selamlaşırlar. Selam aynı zamanda hem ibadet hem de müslümanların birbirleri üzerindeki haklarındandır.

İslâm âlimlerinin selam hususunda Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şerifler ışığında ortaya koyduğu birçok hüküm ve âdâb vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. 

...devamı Semerkand Dergisi Eylül 2018 sayısındaSemerkand Dergi Logo