Görüş Bildir

Nefs-i Emmâre

Kur’an-ı Kerim’de “Sonra da ona kötülük duygusunu ve takvasını ilham edene yemin olsun ki, nefsini arındırıp temizleyen kurtuldu.” (Şems 8-9) buyurulmaktadır. Bu ayet-i kerimenin beyanı üzere nefsini iman ile küfür ve şirk başta olmak üzere çirkinliklerden temizleyen ve imanını ibadetlerle süsleyen insan kurtuluşa erer. Allah Tealâ kullarına peygamberleri ile temizlenmeyi, iyilik ve güzellikleri öğretmiştir. O halde insanın nefsini arındırması gerekir ki bu da nefsi tanımakla mümkündür. Tasavvuf ehli, Kur’an-ı Kerim’den hareketle nefsin yedi mertebesinin olduğunu söyler. Bunların ilki “nefs-i emmâre”dir.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Nisan 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo