Görüş Bildir

Kiminlesin?

Yüce dinimiz toplum hayatına, birlikte yaşamaya ve cemaat halinde bulunmaya büyük önem verir. Toplumdan ayrılıp tek başına yaşamaya pek sıcak bakmaz. İnsanın tabiatı ve maddi manevi ihtiyaçlarını kendi başına gidermesinin mümkün olmadığı dikkate alındığında, zaten toplumdan soyutlanarak tek başına yaşama imkanı yok gibidir.

Toplumsal hayat bir zorunluluk olduğuna göre, içinde bulunacağımız topluluklarda ne gibi hususlara dikkat etmemiz gerekir? Kimlerle beraber olmayı tercih etmeliyiz? Dostluk ve muhabbet kuracağımız çevreler nasıl olmalı? Meselelerimizi ve müşküllerimizi kimlere danışmalıyız?

Bu sorulara verilecek cevaplar son derece önemlidir. Bu cevaplar dünyaya bakışımızı, dinî anlayış ve yaşayışımızı ve bunun tabii sonucu olarak ahiret hayatımızı doğrudan ilgilendirir.
...
Yazının devamı Semerkand Dergisi Ocak 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo