Görüş Bildir

Kime Hizmet?

Muhteremler, hangi kapıyı çalarsanız çalın, Allah Tealâ’ya hizmet etmeden güzel ahlâka ulaşılmaz. İllâ Allah kapısına boyun kırmak gerekir.

Gavs-ı Kasrevî k.s. hazretleri hayatını naklederken buyurdular ki: “Suriye’ye Şeyh Ahmed Haznevî hazretlerinin dergâhına giderdim. O zaman molla idim. Beni tanımasınlar diye sarığı cübbeyi çıkarır, hasır zenbile koyar, tekkeye varırdım. Şah-ı Hazne’nin ahırlarını temizler, gübrelerini hazırlar, bir taraftan bir tarafa çekerdim. Cemaate en son gelir, yatacak bir yer bulmak için herkesin yatmasını beklerdim. Tekkeye gittiğim zaman âlimlerle oturup kalkmazdım. Sofilerin, fakir dervişlerin arasında otururdum.”

Niçin âlimlerle oturmadığı sorulunca da şöyle buyurdular: “Âlimlerde enaniyet (benlik) ve kibir var. Onların arasında kalp katılaşıyor. Boynu bükük, günahkâr ve âsilerle oturup kalkardım. Onların günahkâr, âsi hali Allah’a daha yakındı. İlmiyle mağrur olan âlimin ibadetinden, günahı çok ama boynu bükük âsinin hali Allah’ın rahmetine daha yakındır.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Nisan 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo