Görüş Bildir

Hâl Dili

Kulun Rabbi ile Durumu

Şâzeliyye yolunun büyüklerinden İbn Atâullah el-İskenderî k.s. şöyle der:

“Kulun bu dünyada Allah Tealâ ile olan durumu, efendi ile kölenin şu haline benzer: Efendisi köleye falan şehre gitmesini emreder. Şehre hangi yollardan gideceğini ve yolculuk için gerekli azığı tedarik etmesini de tembihler. Böylece efendi, köleyi bir işle vazifelendirdiği zaman, onun canını ve sağlığını korumak için gerekli imkânlardan yararlanmasına izin vermiş olur. Kulun bu dünyada Allah Tealâ ile olan durumu da böyledir. Allah onu bu geçici dünyada yaratmış ve burada ahiret yolculuğu için azık toplamasını emretmiştir.

Şu açıktır ki, Allah Tealâ kula ahiret için azık hazırlamasını emrettiğinde, ona yardımcı olacak dünyalıkları kazanmasını da mübah kılmış olur.

Kulun Allah Tealâ ile olan misali şu hizmetli kişiye de benzer ki; padişah onu sarayına getirip bir takım işleri ücreti karşılığı yapmasını emretmiştir.

Ne dersin, padişah onu sarayının hizmetinde kullanıp da azıksız bırakır mı? Aksine, padişah onu doyurmaktan daha cömert davranır. İşte Allah Tealâ ile kulun durumu da böyledir. Dünya O’nun sarayı, sen hizmetli, yaptığın iş ibadet, ücret ise cennettir.”

İbn Atâullah el-İskenderî, Hikmet Tacı

Yazının devamı Semerkand Dergisi Kasım 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo