Görüş Bildir

Evlilik ve Bekârlıkta Sufîlerin Âdâbı

Allah Tealâ “Onlar sizin örtünüz, siz de onların örtüsüsünüz.” (Bakara 187) buyurmuştur. Kadınlar erkeklerin, erkekler de kadınların elbisesidir. Hz. Peygamber s.a.v. “Evleniniz ve çoğalınız, düşük bir çocukla dahi öbür ümmetlere karşı çokluğunuzla övünürüm.” buyurmuşlardır. Diğer bir hadis-i şerifin meali şöyledir: “Bereketi en muazzam olan kadın, yüzü en güzel ve mehri en az olan hanımdır.” Bunlar sahih hadislerdir.

Özet olarak, evlenmek erkeklere ve kadınlara mübahtır. Başka türlü kendini haramdan sakındıramayanlar için farzdır. Çoluk çocuğun hukukuna riayet edebilenler için sünnettir.

Tasavvuf yolunun şeyhlerinden bir bölümü, şehveti gidermek, cinsî ihtiyaçları tatmin ve gönül huzurunu kazanmak için evlenmek farzdır, demişlerdir. Diğer bir bölümü demişlerdir ki: Çocuk meydana getirmek suretiyle neslin mevcudiyetini devam ettirmek için evlenmek lüzumludur. Çocuğun vücuda gelmesi halinde, şayet çocuk babadan evvel ölürse kıyamet günü ona şefaatçi olur. Baba önce vefat ederse, kendisine dua eden birisini geride bırakmış olur.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Nisan 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo