Görüş Bildir

Emanet ve Adalet

“Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işiten ve görendir.” (Nisa 58)

Girişte mealini verdiğimiz Nisa suresi 58. ayet-i kerimenin bir öncesinde Cenab-ı Hak, iman edip sâlih amel işleyenler için büyük bir mükâfatın bulunduğunu haber vermişti. Sâlih amellerin en başta gelenlerinden biri olduğundan, burada da emanete riayet hususuna dikkat çekilmiştir. Ayet-i kerimede müminlere, ister din ister dünya işleri olsun, her durumda emanetlerin hakkını vermeleri emrediliyor. Ayrıca Cenab-ı Hak, adaletli olmayı, insanlarla hakkaniyet üzere ilişkiler kurmayı da emrediyor. Ayet-i kerimenin iniş sebebi şöyledir:

...

Yazının devamı Semerkand Dergisi Ocak 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo