Görüş Bildir

Dostun Hatırı

12. yüzyılın meşhur mutasavvıfı, Rifâiyye tarikatının pîri Ahmed er-Rıfâî k.s. dilimize “Ebedî Saadeti Arayanlar” ismiyle çevrilen “el-Burhânü’l-Müeyyed” adlı kitabında şöyle der:

Allah dostları bize doğru yolu gösterdiler. Bizim için Kur’an ve Sünnet’teki hazinelerin perdelerini kaldırdılar. Allah Tealâ ve Rasulü s.a.v.’e karşı edebi öğrettiler. Onlar öyle bir topluluk ki, onlarla beraber olanın bahtı kötü olmaz. Her kim Allah Tealâ’ya iman edip Rasulü’nün değerini bilirse, onları da sever.

...

Yazının devamı Semerkand Dergisi Ocak 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo