Görüş Bildir

Allah Güzeldir, Güzelliği Sever

İnsanoğlu dünyaya desteğe muhtaç olarak gelir ve ölene kadar da ihtiyaçları bitmez. Fakat bu ihtiyaçlar ya hakikidir ya da nefsin bitmek bilmez istekleridir. İnsanın geçici dünya misafirhanesinde asıl hedefini yitirmemesi, nefsinin esiri olmaması için gerçek ihtiyaçlarının peşinde, iyi niyet ve sabırla çaba sarfetmesi gerekir. Böylece muhtaç olma vasfı iyi değerlendirilirse insana, Yaratan'a kul olmanın hazzını, mutluluğunu tattırır.

Her anı değerlendirmek, hayra dönüştürmek müminlerin gıpta edilen özelliklerindendir. Hz. Peygamber s.a.v. buyurur ki:

"Müminin hali ne hoş! Bütün işlerinde hayır ve kazanç vardır. Bu hal başkasına değil, sadece mümine aittir. Sevindirici bir hale (nimete) erdiğinde şükreder ve hayır elde eder. Bir sıkıntıya düştüğünde sabreder ve ondan da hayır elde eder." (Müslim, Sahih, Zühd 64)

Nimet de ihtiyaç da mümin için bitmeyen sermayedir. İhtiyaç hali, her an Âlemlerin Rabbi'ne yönelmesi, O’na şükredip, niyazda bulunması, başa gelene sabır, kanaat ve rıza göstermesi için fırsattır. Nimetler ise hayatı kolaylaştıran, ibadet ve taate fırsat sağlayan vesileler olduğu gibi, şükür ve infakla kulluk şuurunu tattıran, mutluluğa götüren hallerdir.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Kasım 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo