Görüş Bildir

Yol Odur ki...

Yollar vardır dosdoğru, Hak’ka varır, vardırır.

Yollar vardır epeğri, Hak’tan sapar, saptırır.

Yol odur ki, şükre vara… Şükrede ömür sermayesine. Şükrede sağlık devletine. Şükrede akıl nimetine. Şükrede beden kuvvetine. Şükrede İslâm hayatına. Şükrede iman nuruna. Çok şükür de, şükürsüzlük yol değil!

Yol odur ki sabra vara… Sabrede musibete. Sabrede marazlara. Sabrede çatanlara. Sabrede hasetlere. Sabrede her işin sonuna. Sabret kardeş, sabırsızlık yol değil!

Yol odur ki, ilme vara… Kendini bile ilimle. Kâinatı gözleye ilimle. Hikmeti anlaya ilimle. Hayret ede ilimle. Sırra basa ilimle. Hakk’a ere ilimle. İlim edin, ilimsizlik yol değil!

Yol odur ki, marifete vara… Marifeti gözete olan bitende. Marifeti anlaya badirede. Marifete ere ibadette. Marifeti yakalaya özünde. Marifete koşa her cihette. Marifete er, marifetsizlik yol değil!

Yol odur ki, tevazuya vara… Tevazu ile bile haddini. Tevazu ile ede terbiye nefsini. Tevazu ile aşa kibir seddini. Tevazu ile edine Hak rızasını. Tevazu ile anlaya aczini. Kibirlenmek yol değil!

Yol odur ki, zikre vara… Zikirle parlata kalp aynasını. Zikirle sile gaflet pasını. Zikirle anlaya İslâm’ın nassını. Zikirle anlaya kudretin tacını. Zikirle hissede Hakk’a yakınlığı. Zikret zâkir, zikirsizlik yol değil!

Yol odur ki, rızaya vara… Rıza ile geçile nice geçitler. Rıza ile aşıla nice engeller. Rıza ile anlaşıla nice hikmetler. Rıza ile hoşnut ola ince yürekler. Rıza ile buluna hoşnutluklar. Nâçar, kadere itiraz yol değil!

Yol odur ki, kulluğa vara… Kullukla ede her amelini. Kullukta anlaya kendini. Kullukla bile her makamı. Kullukla aça idrakını. Kullukla tuta Hakk’ın emrini. Kullukla bıraka Hakk’ın nehyini. Baş kaldırmak yol değil!

Yol odur ki, Kitab’a vara… Hakkıyla anlaya Hakk’ın Kitabı’nı. Tâc ede başına ol Kitab’ın hükmünü. Kitap’ta bula kâim Hak hitabını. Rehber edine daim nassını. Kitap’tan habersizlik yol değil!

Yol odur ki Rasul’e vara… Anlaya Rasul’ün değerini. İdrak ede gönderilmesindeki hikmeti. Aça O’na gönlünün en güzel köşesini. Misal tuta hayat menkıbesini. Kalbine yaza öğütlerini. Rasul’ü anlamamak yol değil!

Yol odur ki Hakk’a vara… O’nu araya gündüz ve gece. O’nu gözete her işte. O’nu anlaya her hikmette. O’na yönele her istikamette. O’nu hissede her letaifte. Hak deyip, Hakk’ı ana her nefeste. Hak’tan gaflet yol değil!

Yollar vardır dosdoğru, zirveleri aşırtır.

Yollar vardır epeğri, düz ovada şaşırtır.Semerkand Dergi Logo