Görüş Bildir

Üç Nimet

İnsan hayatının kıymeti ömrün uzunluğuna değil, Allah yolunda harcanıp O’nun emirlerine uyulmasına, şeriat-ı ilahiyenin yaşanmasına bağlıdır. İbn Atâullah el-İskenderî k.s. hazretlerinin meşhur eseri el-Hikemü’l-Atâiyye’de bildirildiği üzere ümmet-i Muhammed’e üç nimet verilmiştir ki şu kısacık ömrü kıymetlensin. Bu nimetlerin ilki Kur’an-ı Azimüşşan, salavât-ı şerifeler ve zikirlerdir. İkincisi üç aylar gibi bereketli zamanlardır. Üçüncüsü ise kâmil insanlardır.

Allah Tealâ, kâmil insanları bu ümmete özel kılmıştır. Peygamber Efendimiz s.a.v. son peygamberdir. Ümmet-i Muhammed’i on dört asırdır ayakta tutan âlimler ve evliyalar da O’nun manevi mirasçılarıdır. Fazilet ve mertebece değil, ancak irşad vazifesini yürütmek yönünden peygamber vârisleridirler. Efendimiz s.a.v.’in “Ümmetimin âlimleri İsrailoğulları’nın nebîleri gibidir.” buyurduğu üzere...

Yazının devamı Semerkand Dergisi Mart 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo