Görüş Bildir

Tavan Arası

Kitaplar Arasında

Fesat ve Salâh

“İslâm” ve “iman” kelimeleri temelde kulun Rabbiyle olan bağını, O’na teslimiyetini anlatır. Ayrıca barış, güven, emniyet gibi manalara da gelir. Bu bakımdan İslâm’ı seçen kişi anlamında “müslim” veya “müslüman” ile iman eden kişi anlamıdan “mümin” kelimeleri, elinden ve dilinden güvende olunan kişi de demektir.

Böyle sık kullandığımız kelimelerden bir diğeri olan “fetih” de hayli zengin manalar ihtiva eder. Fetih “açmak” demektir ve sadece bir yerin İslâm hâkimiyetine girmesi fetih olabilir. Çünkü artık orası Hakk’a, adalete, sulh ve selamete açılmış demektir. Sulhün hüküm sürdüğü yerde ise “fesat” egemenliğini yitirir. Denilebilir ki, bu kelimeler öyle kolayca aynı anlam çerçevesinde buluşmaz. Öyleyse “fesat” ve “sulh”ü bir de İbrahim Kalın’ın kaleminden okuyalım.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Nisan 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo