Görüş Bildir

Tavan Arası

Kitaplar Arasında

Çiçeklerin Dilinden Tasavvuf: Gülşenâbâd

Ecdadımızın kitaplarını tanıdıkça büyük emek ve gayretlerinin yanı sıra hayırlı olanı, güzel sözü her seviyede insana ulaştırabilmek için ne güzel vesileler, ne hoş üsluplar bulduklarını hayretle görürüz. Mesela Feridüddin Attar hazretleri (v: h. 618 m. 1221) tasavvufu, seyru sülûku anlatabilmek için Mantıku’t-Tayr adlı meşhur eserini yazmış. “Kuşlarla Sohbet” olarak kısaca tarif edebileceğimiz bu eser kuşların dilinden hakikat arayışını, tasavvufun maksadını anlatıyor. Bu manzum eseri Gülşehrî (v: h. 717 m. 1317) bir asır geçmeden Türkçeye yine şiir olarak tercüme etmiş. Fakat bununla yetinmemiş, neredeyse yarısını kendisi yeniden yazmış. Yani yarı tercüme yarı telif güzel bir eser ortaya çıkarmış, adını da Lisânü’t-Tayr koymuş. Aynı yoldan büyük şair Ali Şir Nevâî de (v: h. 906 m. 1501) yürümüş ve bir Lisanü’t-Tayr da o yazmış.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Mart 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo