Görüş Bildir

Tavan Arası

Kitaplar Arasında

Merhum Esad Coşan’dan Öğrencilere Tavsiyeler

Yeni eğitim öğretim yılı geçtiğimiz ay başladı. Aileler çocukları için gerekli hazırlıkları yaptı, okullar öğrencileri güler yüzle karşıladı. Şüphesiz bu hazırlık ve karşılamalar gerekli. Ancak eğitim öğretimin uzun vadede faydalı olması için disiplin ve ahlâk lazımdır.

Merhum M. Esad Coşan rh.a.’in “Dilimiz ve Kültürümüz” adlı güzel bir eseri var. Bu eseri; çalışma ciddiyetinin, dili güzel öğrenip kendini doğru ifade edebilmenin önemine dikkat çekmek maksadıyla yazmış. Eserin başında da çalışma ahlâkı bakımından güzel tavsiyelerde bulunmuş. Gelin bu tavsiyelerden birkaç satırını kulağımıza küpe niyetiyle okuyalım:

“Gayemizi, ‘geniş ve sağlam kültürlü, görgülü, terbiyeli, toplumumuza yararlı, güzel kimseler olmak’ diye özetleyebiliriz. Bunu sağlamak ise birtakım ön şartlar ister. Ancak bu ön şartları gerçekleştirir, belirli bilgiler ve prensiplere göre hareket edersek olumlu sonuçlar alabiliriz. Mesela her şeyden önce verimli ve muntazam çalışmaya alışmalıyız. Hafızamızı iyi kullanmalı, muhakeme kabiliyetimizi geliştirmeli, dikkatli olmalı, çok okumalı, iyi dinlemeli, güzel not tutmalı, konuşma ve yazma faaliyetlerimizi düzenlemeliyiz. Onun için biz, önce bu temel faaliyetler üzerinde durmak ve saydığımız konularda usule ait gerekli ve zorunlu bilgileri sunmak istiyoruz.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Ekim 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo