Görüş Bildir

Ruh Nasıl Kurtulur?

Allah Tealâ bedeni yaratmış, kalbi, ruhu, latifeleri içerisine koymuştur. Ruh, alem-i emirden nuranî bir varlıktır. Ruhun vazifesi ilâhî muhabbettir. Yunus Emre hazretleri, Mevlâna hazretleri ve Niyazî Mısrî hazretleri gibi velîlerin söyledikleri, yazdıkları şeyler hep muhabbet-i ilâhiyenin neticesidir.

Ruh hür olamazsa, yaratılışındaki kemalâta kavuşamazsa nefsin elinde esir olur. Nefs vücuda hâkim ise ruhun muhabbetini dünya muhabbetine çevirir. Mal, siyaset, makam ve benzerinin sevgisine düşer. Eğer nefsin esaretinden kurtulursa Hakk’ın muhabbeti hâsıl olur. İhlâs ve samimiyetle Mevlâ’ya yönelir.

...

Yazının devamı Semerkand Dergisi Ocak 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo