Görüş Bildir

O'nun Eşsiz Sanatı

11. yüzyılın büyük âlimi İmam Gazâlî rh.a., el-Hikmetu fî Mahlûkâtillah: Yaratılış Hikmetleri adlı eserinde  Cenab-ı Hakk’ın yarattığı hayvanlardaki hikmetlere işaret ederek der ki:

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyurur: “Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet (hepsi) toplanıp Rablerinin huzuruna getirilecekler.” (Enam 38)

Karıncaya bir bak ve ondaki hikmetleri düşün. Sıcak veya soğuk sebebiyle yuvasından çıkamayacağı zamanlar için nasıl yiyecek toplayıp biriktirmesi ve diğer karıncalarla yardımlaşması gerektiği ona ilham edilmiş. Topladıkları yiyecekleri işleyip depolamalarının da onlara nasıl ilham edildiğini tefekkür et. Oysa bu işler, yarınları hakkında bir fikir sahibi olmayanların yapacağı şeyler değil.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Mart 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo