Görüş Bildir

Muhabbet

Makamlardan, namazla bağı ve ilgisi olan muhabbettir. Allah’ın izni ile şimdi onun hükümlerinden bahsedeceğim. Allah Tealâ buyurur ki:

“Ey müminler, içinizden kim dininden dönerse şunu bilsin: Allah öyle bir kavim getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler” (Maide 54)

“İnsanlardan kimi de Allah’tan başka şeyleri O’na eş tutuyorlar ve onları Allah’ı sever gibi seviyorlar!” (Bakara 165)

Hz. Peygamber s.a.v. şöyle buyurmuştur: “Cebrail’den şunu işittim: Yüce Allah buyurur ki: Kim benim velî bir kuluma düşmanlık ederse bana harp ilan etmiş olur. Mümin bir kulumun ruhunu almada tereddüt ettiğim kadar hiçbir hususta tereddüt etmedim. Çünkü bu durumdaki kul ölümden hoşlanmamakta, ben ise ona fenalık yapmak istememekteyim. Ama ortada mutlaka yapılması gereken bir muamele var. Kul, ona farz kıldığım şeyleri eda etmekten bana daha sevimli gelen hiçbir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafilelerle de durmadan bana yaklaşır. Öyle ki, nihayet kendisini severim. Bir kere onu sevdim mi, artık onun kulağı, gözü, eli, yardımcısı olurum. Benimle işitir, benimle görür, benimle tutar ve benden yardım ve destek görür.” (Buhârî nr. 6502)

...

Yazının devamı Semerkand Dergisi Ocak 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo