Görüş Bildir

Mücahede ve Mükâşefe İlişkisi

Peygamber s.a.v.: “Düşmanlarının arasında en azılı olan düşmanın, iki yanın arasında (ve bedenin içinde) bulunan nefsindir” buyurmuşlardır.

Hak Tealâ: “Uğrumuzda mücahede edenleri, elbette yollarımıza iletiriz.” (Ankebut 69) buyurmuştur. Peygamber s.a.v. “Küçük cihaddan büyük cihada dönmüş bulunmaktayız” deyince, “Ya Rasulallah büyük cihad nedir?” diye soruldu. Buyurdular ki: “Dikkat edin, o nefs mücahedesidir.” 

Rasulullah s.a.v. nefs mücahedesini gazadan üstün tutmuştur. Zira onun meşakkati savaşın ve gazânın meşakkatinden daha fazladır. Buna ek olarak da heva ve hevese muhalefet etmek, nefsi yenmek hakikaten büyük bir iştir.

Şu halde malum olsun ki, nefs mücahedesi, nefsi sevk ve idare etme meselesi açık ve nettir. Bütün din ve mezhepler arasında makbul bir iştir. Bu hususa riayet etmek ve özen göstermek tasavvuf yolunu tutanların hususiyeti olmuştur. Bu ifadeler hem halk hem de seçkinler arasında bilinmekte, söylenmektedir.

Bütün hakikat ehli sûfiler mücahedenin gerçek ve makbul bir iş olduğundan bahsetmişlerdir. Ayrıca müşahedenin ve ...devamı Semerkand Dergisi Eylül 2018 sayısındaSemerkand Dergi Logo