Görüş Bildir

Kitap Medeniyeti

“Hocalar/müellifler camilerde günün belli saatlerinde tertip ettikleri meclislerde farklı dersler okutmaktaydılar. Rebî’ b. Süleyman’ın naklettiğine göre hocası İmam Şafiî sabah namazını kıldıktan sonra kendi halkasındaki talebelere Kur’an dersi veriyordu. Güneş doğduktan sonra ehl-i hadis gelip hadislerin tefsiri ve manaları ile ilgili konuları tedris ediyorlardı. Bir müddet sonra müzakere yapılıyor, kuşluk vakti olunca da dağılıyorlardı. Bu sırada Arapça, aruz, nahiv ve şiir okumak isteyenler geliyor, gün ortasına kadar okuyorlardı.

İslâm ilim tarihi üzerine bir yolculuk yapacak olsak, karşımıza devasa bir kitap medeniyeti çıkar. Diğer taraftan, özellikle “Ortaçağ” olarak adlandırılan ve 5 ilâ 15’inci asır arasına tarihlendirilen dönemde Batı’nın cehaletle, türlü çeşit zulümle boğuştuğu görürüz. Müslümanların ise Asr-ı Saadet’ten itibaren büyük bir ciddiyetle bütün alanlarda parlak eserler verdiklerine, fethedilen beldeleri ilimle mamur kıldıklarına tarih şahittir. Fakat modern dönemde yaşadığımız kopuşla birlikte, medeniyetimizin sadece kitap ve kütüphanelerine dahi hayli uzak düşmüş durumdayız. İsmail E. Erünsal’ın Orta Çağ İslâm Dünyasında Kitap ve Kütüphane adlı eseri bu alandaki boşluğu gidermeye yönelik bir katkı. 

...devamı Semerkand Dergisi Eylül 2018 sayısında


İLGİLİ YAZILAR


Semerkand Dergi Logo