Görüş Bildir

İyiler Kötüler

13. asır sûfilerinden İbn Ataullah el-İskenderî k.s. hazretleri Tâcü’l-Arûs: Hikmet Tacı adlı meşhur eserinde şöyle der:

Günahın olduğu her yerde zillet ona eşlik eder. Sen Allah Tealâ’ya âsi olurken O seni aziz mi kılacak? Elbette hayır! Cenâb-ı Hak, izzeti kendisine itaat etmeye, zilleti de isyan etmeye bağlamıştır. Allah Tealâ’ya itaat etmekle senin için bir nur ve izzet meydana gelir, Allah ile arandaki perdeler kalkar. O’na isyan etmekle de senin için zulmet ve zillet meydana gelir, Allah ile arana perdeler girer.

Çocuğun Allah’ın emir ve yasaklarına uygun davranmayıp günaha daldığında, onu şeriata göre terbiye et, kendi haline bırakma. Mâsiyetten geri durması için onu asık suratla karşıla.

Bir mümin günah işlediğinde en çok karşılaştığı şey ayıplanmaktır. İnsanlar günah işleyen kimseleri ya utandırırlar ya da alaya alırlar. Ne var ki böyle yaptıklarında onlar da doğrudan şaşmış olurlar. Mümin günah işlediğinde bir uçuruma düşmüş demektir. Onu bu uçurumdan kurtarmanın yolu, çocuğun günah işlediğinde ona yaptığının aynısını yapmandır. Yani zâhiren yüz çevirip, kalben ona acıman ve gıyabında ona dua etmendir.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Kasım 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo