Görüş Bildir

İhtiyaç mı İhtiras mı?

Allah Tealâ insanoğlunu yeryüzünde halife olarak yaratmış ve belli sorumluluklar yüklemiştir. Yeryüzü ve üzerindekiler insanın tabiatına uygun kılınmış ve onun kullanımına verilmiştir. Yaratanını tanıyarak iç ve dış dünyasının; ayrıca yeryüzünün de ibadethane olarak mamur edilmesi insanoğlunun yegâne gayesidir. Bunun için hayatını sürdürmesi, ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir. Çalışıp çabalamak, ekonomik faaliyetlerde bulunmak zorundadır.

Sınırlı ve sorumlu

İhtiyaçların karşılanması dünya nimetlerinden bir kısmına sahip olmayı gerektirir. Yeme içme, giyinme ve barınma ihtiyaçların en başında gelir. İnsanoğlu yaratılış itibariyle diğer canlılardan farklı olduğundan hayat standartları ve ihtiyaçları da farklı ve özeldir. Mutlu bir hayat sürdürebilmesi için belli kurallara uymak zorundadır. Her ne kadar bağımsızlık dürtüsüne ve iradeye sahip ise de insanlarla bir arada yaşamak zorundadır. Bu zorunluluklar insanın hem kendi nefsine hem de başkalarına karşı belli sorumluluklar yükler.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Eylül 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo