Görüş Bildir

Hangi Farzdan Başlamalı?

Allah Tealâ Kur’an-ı Kerim’de bazen açıkça bazen de üstü kapalı ifadelerle farzların yerine getirilmesini emretmiştir. Üstü kapalı ifadelerle zikredilen ayetler açıklanırken Sünnet-i Seniyye’ye ihtiyaç duyulur. Bazı farzların belirlenmiş vakitleri vardır. Hiçbir mazeret olmaksızın belirlenen vakitte eda edilmesi gereken farz yerine getirilmiyorsa, Allah’a isyan edilmiş olur. Bazı farzların da iki vakti olup ilk vaktinde yapılması daha faziletlidir. İkinci vaktinde yapılmasında da bir sakınca yoktur.

Cenab-ı Hak, farz kılınan bir şeyin haram yollarla yapılmasını caiz görmediği gibi, bir nafilenin farza tercih edilmesini de caiz görmez. Müminlere düşen, her farzı ilk vaktinde yapmaktır. Ayrıca yapabileceği bir farzı terk edip veya geciktirip, Allah Tealâ’ya yakınlık sağlayacağı zannıyla nafilelerle meşgul olmak da büyük bir yanılgıdır.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Eylül 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo