Görüş Bildir

Hâl Dili

“Kıyamet günü insanların en şerlileri, birine bir yüzle ve diğerine başka bir yüzle gelen iki yüzlü kimselerdir.” (Hadis-i Şerif)

“Kimse Allah’ın yardımı olmadan O’nun rızasına kavuşamaz. Allah’ın rızasına kavuşmanın yolu ise, Rasulü s.a.v.’in yoluna uymaktr.” Cüneyd-i Bağdadî k.s.

En Cahil Kim?

Bir gün Hz. Ömer r.a., tâbiînden Ahnef b. Kays rh.a.’e;

– İnsanların en cahili kimdir, diye sordu. Ahnef rh.a.,

– Dünyası için ahiretini satandır, diye cevap verdi. Hz. Ömer r.a.;

– Sana bundan da cahilini söyleyeyim mi, dedi. Ahnef rh.a.;

– Buyur ey müminlerin emiri, söyle, deyince Hz. Ömer r.a. buyurdu ki:

– Başkasının dünyası için ahiretini satandır.

Ebu’l-Leys Semerkandî, Tenbîhü’l-Gafilîn

Yazının devamı Semerkand Dergisi Ekim 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo