Görüş Bildir

Bir Zafer Muzaffer Eder mi?

On altıncı yüzyılda Osmanlı Devleti’nde zaferlerle dolu günler geride kalmaya başlamıştı. Devlet hâlâ güçlüydü. Ama içeride başlayan bir hastalık yavaş yavaş bütün bünyeyi sarıyordu. Geçmişteki gibi ihtişamlı zaferlere ulaşılamıyor, savaşlar uzuyor, bitmek bilmiyordu. Savaşların uzaması ve başarı getirmemesi de haliyle ordunun moralini bozuyor, düşmanın ise cesaretini arttırıyordu.

Yükselme devrinin sonuna gelinmiş, duraklama devri başlamıştı. Kurumların bozulmaya başladığına dair işaretler vardı. Askerî ve mülkî idare de bu olumsuz durumdan payını alıyordu. Hakların korunmasında kurucu ilkelere uymada gösterilen zafiyet, haksızlıkların yaşanmasına yol açıyordu. Bu durum, her sağlam temeli zamanla çürüten bir hastalığın meydana geliş şekliydi. Devlet otoritesi ve idaresinin zayıflaması bu hastalığın yaşanmaya başlandığının belirtisiydi.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Ekim 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo