Görüş Bildir

Bir Kum Tanesi

Muhammed Parisa k.s. hazretleri Faslu’l-Hitab isimli eserinde Ebu Said Ebu’l-Hayr k.s. hazretlerinin şöyle buyurduğunu naklediyor:

“Yaptığımız küçük bir işe azıcık aklımızla kıymet verip onu büyük görüyoruz. Cenab-ı Hakk’ın bunca fazlını, keremini, nihayetsiz rahmetini ise görmezlikten geliyoruz. Bu gaflet halinin, bu unutkanlığın bir perde, kalın bir örtü olduğunu anlamamız gerekir. Kötü huyların, süflî düşüncelerin göze perde olduğunu bilip, bu hallerden kurtulmaya çalışmamız lazım gelir.

Biz hesabı kendimize göre yapıyoruz. Oysa Allah’ın Kitabı’na göre olması gerekir. İşlerimizi Allah Tealâ’nın emrine göre yapmamız icap ediyor.

İki cihan derdinden kurtulmadıkça, yaratılmışların cümlesinden gözümüzü ayırıp Allah Tealâ’ya dönmedikçe, hakiki hürriyete ve hayra kavuşmaya imkân yoktur. Fakat bizim düşüncemiz ya nefsimizin bir hesabı ya şeytanın kandırması ya dünyaya ait bir şey ya da kötü arkadaşın yoldan çıkarması oluyor. Bunlarla Allah Tealâ hazretlerini unutup kullara köleliği kabul etmiş oluyoruz.”

Yazının devamı Semerkand Dergisi Kasım 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo