Görüş Bildir

Onlar

Onlar…
İçleri muhabbet
Dışları merhamet
Her halleri Hakk’a davet
Onlar…
Ümmet-i Muhammed.

Onlar… Birkaç dokunuş kondururlar seccadelerine. Birkaç damla gözyaşı bırakırlar gecenin zülüflerine. Dua dua yakarırlar Rablerine. Gizemli bir  hüzün yansır çehrelerine.

Onlar… Boyun eğerler ilahî takdire. Baş kaldırmazlar kader kalemine. Sabrederler işin son haddine. Ererler olayların sırlı hikmetine.

Onlar… Zulmetmez kimselere. Afla muamele ederler kötülüklere. Aldırış etmezler görgüsüzlere. “Selam” der geçerler tüm cahillere.

Onlar… Hak için çalışırlar gece ve gündüz. Doğru yolda giderler yokuş ve düz.  Hak kelamı ederler her söz. Hakk’ı anarlar kış ve güz.

Onlar… Merhametle ederler muamele. Adaletle ederler mücadele. Hikmetle ederler mukabele. Sabırla katederler binbir merhale.

Onlar… Kurtuluş isterler tüm insanlığa. Af dilerler tüm yaradılana. Rahmeti celbederler tüm kâinata. Makes olurlar rahmet çağlayanına.

Onlar… Tercih ederler nefslerine kardeşlerini. Arayıp sorarlar nasıldır hallerini. Onlarla birlikte ararlar Hak cemâlini. Onlara hizmette bulurlar kemallerini. 

Onlar… Tutarlar emrini Hakk’ın. Kaçarlar nehyinden Rabbin. Ererler sırrına vahyin. Bulurlar cemâlin Hay Olan’ın.

Onlar…
Bakışları basiret
Susmaları ibret
Sözleri hikmet
Tavırları adalet
Onlar…
Ümmet-i Muhammed.Semerkand Dergi Logo