Görüş Bildir

Pîrin Nasihati

12. yüzyılın meşhur sûfi âlimi, Rifâiyye tarikatının pîri Ahmed er-Rifâî k.s. el-Burhânü’l-Müeyyed: Sağlam Deliller adlı kitabında sûfilerine şöyle diyor:

Sizleri dünyaya ve Allah Tealâ’dan başkasına yönelmekten sakındırırım. Çünkü iş zordur. Hakîm olan Allah, her şeyi hakkıyla görüyor. Boş işlerden, gafletten, yaratılmışlara yönelmekten ve bid’atlardan sakının. Muradınızı, mâsivâyı terk ederek elde etmeye çalışın. Mâsivâyı terk eden her şeyi elde eder. Mâsivâyı isteyen ise her şeyini kaybeder.

Peşinden koşarak kazanmayı istediğiniz şeyleri, ancak onlardan yüz çevirip uzak durmakla elde edebilirsiniz. Matlubunuz Cenab-ı Hak olsun. Böyle olunca bütün maksatlarınıza kavuşursunuz. Allah Tealâ’nın rızasını elde eden, her şeyi elde etmiş olur. O’nun rızasını kaybeden ise her şeyi kaybetmiş olur.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Nisan 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo