Ehl-i Beyt Kimdir?

| Ağustos 2013 | AYIN KONUSU

Efendimiz s.a.v.’in Ehl-i Beyti ve pak nesli, tarih içinde ve bugün belli ayrışma ve tartışmaların sebebi olarak görülüyor....

devamını oku

İçtihat Kapısını Kim Kapatır Kim Açar?

| Ekim 2011 | AYIN KONUSU

Dinî hayatımızı inşa ederken neyi esas alıp neye göre hareket edeceğimiz, ne yazık ki artık bir tartışma ve polemik konusu....

devamını oku

Islah ve İfsat: Ya Düzelme Ya Bozgun

| Nisan 2011 | AYIN KONUSU

İçinde bulunduğumuz zaman diliminde pek çok İslâmî kavram ya dünyamızı tamamen terk etmiş ya da içerik dönüşümüne...

devamını oku

Ümmet Derken…

| Mart 2011 | AYIN KONUSU

Müslüman zihninin ‘ümmetçi düşünce’nin dar ve eski kalıbına sıkışmış olduğunu iddia edenler, ümmet kelimesinin bütün...

devamını oku

Adım Adım O’nun İzinde

| Ocak 2011 | AYIN KONUSU

Allah Rasulü s.a.v. Efendimiz’in sözlerine, uygulamalarına ve herhangi bir durumla ilgili tavrına “Sünnet” diyoruz. Sünnet’i...

devamını oku

Kıyamet Alametleri: Mesih, Mehdi

| Aralık 2006 | DİĞER YAZILAR

Son zamanlarda kıyamet alametleri cümlesinden olarak Mesih ve Mehdi inancının sıklıkla tartışma konusu yapıldığı dikkatinizi...

devamını oku

Zaman ve Mekâna Müslümanca Bakış

| Kasım 2006 | DİĞER YAZILAR

Biz farkında olalım ya da olmayalım, zaman ve mekân kavramları hayatımızın tamamını kuşatır. Bizler bu dünyada insan olarak...

devamını oku

Ehl-i Kitap İle İlişki Zeminimiz

| Ekim 2006 | DİĞER YAZILAR

Son ikiyüz elli yıldır İslâm dünyasına hakim olan Batılılaşma anlayışıyla birlikte son derece önemli bir mesele gündeme...

devamını oku

İslâm ve Kölelik – II

| Eylül 2006 | DİĞER YAZILAR

Kur’an ve Sünnet’in şekillendirdiği islâmî hayat içinde, kölelerin yetenek ve gayretleri ile mütenasip olarak en yüksek...

devamını oku

İslâm ve Kölelik

| Ağustos 2006 | DİĞER YAZILAR

Müslüman olmayanlar tarafından İslâm’a eleştiri yöneltenler olabilir. Kimilerinin eleştirisi cehaletten kaynaklanır....

devamını oku

Sahabe Kuşağının Dindeki Yeri

| Haziran 2006 | DİĞER YAZILAR

Kur’an’ın, üzerine yazılı bulunduğuçeşitli yazı malzemelerinden derlenip “Mushaf” haline getirilmesi veardından...

devamını oku

Peygamber Mirasıyla Var Olmak

| Nisan 2006 | DİĞER YAZILAR

Peygambersiz dönemde yaşamak “peygambersiz yaşamak” değildir. Bu, özellikle Ümmet-i Muhammed için son derece önemli bir...

devamını oku

Geleceği Görme Masalı: Fal, Kehanet, Astroloji

| Mart 2006 | AYIN KONUSU

“Gaybı ancak Allah bilir.” hükmüne rağmen, yarın ne olacağını bilme merakımız bir türlü dinmedi. Allah’ın, gaybî...

devamını oku

Sihir, Büyü, Tılsım: Gerçekler ve Efsaneler

| Şubat 2006 | AYIN KONUSU

İnsan kendisine bahşedilen irade ve imkanları hangi yönde kullandığına bağlı olarak; yaratılmışların zirve noktasına...

devamını oku

Haccın Esrarı

| Ocak 2006 | DİĞER YAZILAR

Kâbe, tarihin bir döneminde Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail (ikisine de selam olsun) tarafından taş ve çamurdan inşa edilen dört...

devamını oku

Modern Çağın Fetvacıları

| Aralık 2005 | DİĞER YAZILAR

Şimdi artık fetva verilirken delilin kuvvetine bakılmıyor. Kimse söylediklerinin Kur’an’a , Sünnet’e, İcma’a...

devamını oku

İçimize Ayrılık Ateşi Düşmesin

| Kasım 2005 | AYIN KONUSU

Uzak ve yakın tarihimiz şahit ki, bir ve beraber olduğumuzda bileğimizi bükebilecek kimse çıkmadı. Bir taraftan nice zaferlere imza...

devamını oku

Sünnet mi Gelenek mi?

| Ekim 2005 | DİĞER YAZILAR

Müsteşrikler, Batı dillerinde yaptıkları İslâmiyat çalışmalarında “Sünnet” ve “Hadis”i “tradition” (gelenek)...

devamını oku

Dünya Hiç Muvahhid’siz Kalmadı

| Ağustos 2005 | DİĞER YAZILAR

İnsanoğlunun dünya macerası hep zik-zaklarla dolu olmuştur. Bir rivayete göre 124 bin, bir başka rivayete göre de 224 bin...

devamını oku

Ayetlerin İniş Sebebi ve Geçerliliği

| Temmuz 2005 | DİĞER YAZILAR

En son bid’at mezheplerden birisi olan “modernizm”in temsilcilerinin, Kur’an’ın “tarihsel” bir kitap olduğunu,...

devamını oku

İslamî İlimlerin Varlık Sebebi

| Haziran 2005 | DİĞER YAZILAR

Alimlerin ve onların geliştirip sistemleştirdiği İslâmî ilimlerin, Allah’ın Kitabı ile inananlar arasına girdiğini,...

devamını oku

Faydasız İlim Nereye Götürür?

| Nisan 2005 | DİĞER YAZILAR

Kişide Allah Tealâ’nın rızasını elde etme ve azabından sakınma gayreti oluşturmayan ilim, bizatihi faydalı olsa bile...

devamını oku

Dosdoğru Yol

| Mart 2005 | AYIN KONUSU

Sırat-ı Müstakim, ismiyle müsemma bir yoldur. Ucu cennete çıkan bir yol.  Bizler bu geniş arz üzerine başıboş salıverilmiş,...

devamını oku

İmam Ahmed Rh.a. ve Zühd Hayatı

| Mart 2005 | DİĞER YAZILAR

O, dört hak mezhepten biri olan Hanbelî mezhebinin imamı. Büyük muhaddis ve fakih. Hadis rivayetlerini topladığı Müsned adlı...

devamını oku

Islah ve İfsad

| Şubat 2005 | AYIN KONUSU

İçinde yaşadığımız bu çağ, neredeyse herşeyin aslının bozulduğu, fesada uğradığı, yapaylaştığı, hakiki suretini...

devamını oku

İmam Şafiî Rh.a. ve Zühd Hayatı

| Şubat 2005 | DİĞER YAZILAR

İbadet ve taatla , haram-helal ölçüsünde çizilmemiş hayatla bir arada olmayan ilim ne işe yarar? Zühd , verâ ve takva kandilleri...

devamını oku

İmam Mâlik Rh.a. ve Zühd Hayatı

| Ocak 2005 | DİĞER YAZILAR

Medine alimlerinin ilminin vârisi. Hicret yurdu imamı, yüzüne bakanların ahireti hatırladığı Mâlik b. Enes rahmetullahi...

devamını oku

İnsanın Yol Ayrımı: Hak-Batıl

| Ocak 2004 | AYIN KONUSU

İçine düştüğümüz belirsizliğin, zeminsizliğin temelinde doğru ile yanlışı ayırt edememek yatıyor. Doğru ile yanlışı,...

devamını oku

İdrakin Ötesindeki Gerçeklik: Gayb

| Ocak 2003 | DİĞER YAZILAR

İnsanoğlunun geleceği bilme, tabiatüstü olayları açıklama, fizikötesi alemden haberdar olma, kısacası bilinmeyeni bilme arzusu,...

devamını oku

İslam’ı Anlamada ve Yaşamada Doğrular Yanlışlar Bid’atlar

| Ocak 2002 | AYIN KONUSU

Çoğumuzun bildiği bir hadis-i şerif var. Efendimiz s.a.v.buyuruyor ki: “Kim güzel bir çığır açarsa, bu işin ve o çığırda...

devamını oku
12