Şeyh Muhammed Diyaüddin k.s.

| Aralık 2013 | DİĞER YAZILAR

Muhammed Diyaüddin k.s. hazretleri, Şeyh Fethullah Verkanisî k.s.’nin sağlığında on yıl, onun vefatından sonra da yirmi dört...

devamını oku

Şeyh Fethullah Verkanisî k.s.

| Kasım 2013 | GENEL

Şeyh Fethullah hazretleri, “Âdâb” kitabında da belirttiği gibi tasavvuf terbiyesini ihlâsı elde etmenin vasıtası olarak...

devamını oku

Şeyh Abdurrahman-ı Tağî k.s.

| Ekim 2013 | DİĞER YAZILAR

Yolda, daha bahsedilen dereyi geçer geçmez kalbindeki yumuşamayı hissetti Abdurrahman-ı Tâğî. Seyyid Sıbgatullah hazretlerinin...

devamını oku

Gavs-ı Hizânî Seyyid Sıbgatullah Arvâsî k.s.

| Eylül 2013 | DİĞER YAZILAR

Az konuşan ama teveccühü çok tesirli bir mürşid-i kâmil idi. Bağlılarını, konuşmaktan ziyade nazarla terbiye ederdi. Onu...

devamını oku

İrşad Kutbu: Seyyid Taha-yı Hakkarî k.s.

| Ağustos 2013 | DİĞER YAZILAR

Nehri’nin nüfusu o yıllarda hayli kalabalıktı. Seyyid Taha’nın ilmini, irşadındaki tesiri ve kerametlerini duyan insanlar da bu...

devamını oku

Yolda Bir Kutlu Köprü: Seyyid Abdullah-ı Şemdinî [k.s.]

| Temmuz 2013 | DİĞER YAZILAR

Hâcegân yolunu Irak’tan Anadolu’ya bağlayan bir köprüydü Seyyid Abdullah k.s. Köprüden sonrasını ancak yeğeni Seyyid...

devamını oku

İzleri Tazeleyen Kılavuz: Mevlâna Halid-i Bağdadî k.s.

| Nisan 2013 | DİĞER YAZILAR

Bazen insanlar eski bir yol üzerinde de yürüyüşlerini alışkanlık haline getirip maksadını, menzilini unutuyor; izlere dikkat...

devamını oku

İkinci Bin Yılın Yenileyicisi İmâm-ı Rabbânî k.s. – 2

| Şubat 2013 | DİĞER YAZILAR

O, Hz. Peygamber s.a.v.’in ahkâm ilmine de esrar ilmine de vâris olan büyük bir âlimdi. Bu vasfı ve hizmetiyle Efendimiz...

devamını oku

İkinci Bin Yılın Yenileyicisi İmâm-ı Rabbânî k.s.

| Ocak 2013 | DİĞER YAZILAR

İmam-ı Rabbanî k.s. parlak zekâsı, kuvvetli hafızası ve yaşının çok üstünde olgun davranışlarıyla çocuk yaşta dikkat...

devamını oku

Gönüller Mimarı Hâce Mahmud İncir-i Fağnevî k.s.

| Haziran 2012 | DİĞER YAZILAR

İrşad postunda oturduğu müddet içinde insanları sohbet ve nasihatleriyle uyardı. Onları tövbe ve inabe ile günahlardan vazgeçip...

devamını oku

Ariflerin Önderi: Ârif-i Rivegerî k.s.

| Mayıs 2012 | DİĞER YAZILAR

Hâce Arif-i Rivegerî, Buhara yakınlarındaki Riveger köyünde miladî 1165 yılında doğmuştu. Dünya ömrü yüz yıla yakın...

devamını oku

Hızır’dan Ders Alan Veli: Abdülhalik Gücdüvanî k.s.

| Nisan 2012 | DİĞER YAZILAR

Hâce Abdülhâlik Gücdüvanî hazretleri ilmi, sohbeti, nasihati, vasiyeti, Nakşiliğin temel usulleri haline gelen prensipleri kadar...

devamını oku

Konuşa Konuşa Anlaşamıyoruz

| Mart 2012 | DİĞER YAZILAR

Bugün artık konuşa konuşa ihtilafa düşen, anlaşmazlıklarını büyüten bir toplum haline geldiğimiz kesin. Bu noktada...

devamını oku

Can Cümleden Azizdir

| Aralık 2011 | DİĞER YAZILAR

“Can cümleden azizdir” sözü tasavvuf terbiyesinin kazandırdığı bir halin tezahürü. O hali kazandıran talimden geçmeyince,...

devamını oku

Bir İstikamet Kırılması: Geçmişe Özlem

| Eylül 2011 | AYIN KONUSU

Sahte bir rahatlama hissi vardır nostaljide, yani geçmiş özleminde. Sürekli dillendirilen, hayal edilen geçmiş, çaresizliğin,...

devamını oku

Mal Canın Yongasıdır

| Ağustos 2011 | DİĞER YAZILAR

Taşı veya ağacı, pürüzlerini gidererek düzeltmek, işe yarar bir biçime sokmak için yontarlar. Yontmak yahut eski Türkçedeki...

devamını oku

Gül Gibi Geçinmek Varken

| Mayıs 2011 | DİĞER YAZILAR

“Gül gibi geçinme” deyiminde geçimin güzelliği güle benzetilerek anlatılmış; bunun daha nesini düşünelim, demeyin. Gelin,...

devamını oku

Yolcu Yolunda Gerek

| Nisan 2011 | DİĞER YAZILAR

Şeytanî çevrelerin çağırdığı cedel (tartışma) ve polemiklerden kaçınmak lazım. Bunların bir meseleyi çözmekten ziyade...

devamını oku

Mürid ve Özgürlük

| Ocak 2011 | DİĞER YAZILAR

Mürid, sözlükte de tasavvufta da “irade eyleyen”dir. Kalbini Hakk’a bağlamayı, dünya gurbetinden asıl vatanına dönmeyi...

devamını oku

Safa Getirip Safa Bulurduk

| Şubat 2010 | DİĞER YAZILAR

Aralarındaki kardeşlik ve dostluğun dünya işleriyle gölgelenmediği zamanlarda, müminler birbirlerini arar sorar, türlü...

devamını oku

Nedir Başımıza Gelen?

| Aralık 2006 | AYIN KONUSU

Müslümanlar olarak büyük bir kısmımız, maruz kaldığı felaketler karşısında şaşkınlığa uğruyor. “Suçumuz neydi ki bu...

devamını oku

Sonumuz Nereye Varacak?

| Kasım 2006 | AYIN KONUSU

Akıbet, bu dünyanın ve insanın dünya hayatının sonu. Ama bir bitiş değil. Yeni ve hiç bitmeyecek olan bir hayatın...

devamını oku

Namaza Durmak

| Ekim 2006 | DİĞER YAZILAR

Durmak gerek. Zira durmayınca, “tevakkuf etmeyince”, arada bir “vakfe” yapmayınca hakikate “vâkıf” olamazsınız....

devamını oku

Niye Gülüyoruz, Neye Gülüyoruz?

| Ağustos 2006 | AYIN KONUSU

İslâm beşerî ihtiyaçları yok sayan asık suratlı bir din değil. Belli ölçüler içinde şakaya da mizaha da gülmeye de kapı...

devamını oku

Allah’ı Unutmanın İlk İşareti: Boş İşler

| Temmuz 2006 | AYIN KONUSU

İnsan bir yolcu. Yolu belli, gideceği yer belli. Yola koyulup yolda olmak gerek. Oyalanıp yolu uzatmak anlamsız. Unutup yoldan çıkmak...

devamını oku

Tatilde Huzur Aramak

| Haziran 2006 | DİĞER YAZILAR

Tatil, aslında göründüğü ve zannedildiği gibi bir dinlenme metodu da değil. Daha çok, manasını kaybetmiş bir hayatı sorgulama,...

devamını oku

İstanbul’u Aç Gülzâr Yap

| Mayıs 2006 | DİĞER YAZILAR

Fetih, “kapalı veya örtülü bir şeyi açmak” demektir. Bizim fetihlerimizde açılan şey ise, insanların kafa ve gönüllerini...

devamını oku

Cahiliye Dönemi ve Asr-ı Saadet Geldi Geçti mi?

| Nisan 2006 | AYIN KONUSU

Allah Tealâ Kur’an-ı Azimüşşan’da hayır ile şerri, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini izah...

devamını oku

Yolsuzluk

| Mart 2006 | DİĞER YAZILAR

Müfessirler, yoldan çıkanların maymuna ve domuza çevrilmelerinin manevî bir memsûhât olduğu hususunda icmâ’ etmişlerdir. Bu,...

devamını oku

Askere Dil Dersleri

| Şubat 2006 | DİĞER YAZILAR

Biz, en azından “millet” olarak davul zurnalarla, ellerinde kınalarla, “Ya gazi ol, ya şehid” dualarıyla asker ocağına...

devamını oku
12