Görüş Bildir

Sor ki...

Sor ki koca devrana
Ömürler kaç saattır
Sor ki kısacık ömürlere
Devranı kaç hengâmdır.

Sor ki narin ömürlere, kaç çiledir doğum ile başlayan? Kaç meşakkattir, kendisiyle büyüyen? Kaç dermansız hastalıktır, mecali tüketen? Kaç ak ihtiyarlıktır, saçları bürüyen?

Sor ki upuzun gecelere, kaç gözyaşıdır mahzun kalplerden dökülen? Kaç iniltidir pişmanlıkla, ateşleri söndüren? Kaç yakarıştır, kalpten ızdırapla yükselen? Kaç gizlemektir sırları nâmahremden, gündüzlerden?

Sor ki apak saçlara, kaç endişedir şakaklarda zonklayan? Kaç amansız yüktür belleri çatırdatan? Kaç tecrübedir nice yenilgiden devşirilen? Kaç beklemedir yol vermeyi, karlı yollardan?

Sor ki kıvrım kıvrım yollara, kaç bekleyiştir Yakup a.s. gibi yorgun gözlerle? Kaç gelmeyiştir, umutsuzca özlem duyanlara? Kaç saat çalışıdır irkilen yüreklere? Kaç nefes tutuştur, haber bekleyenlere?

Sor ki çetin fetihlere, kaç sabırdır dişini sıkanlara? Kaç azimdir yokuş çıkanlara? Kaç ümittir hayali yıkılana? Kaç amansız dayanmadır, imanı kavi olana?

Sor ki yüce makamlara, kaç nasiptir Mevlâ’dan, azimle çalışana? Kaç himmettir gayreti kuşanana? Kaç saadettir verilen, nefsini kıranlara? Kaç huduttur ulaşılan, haddini bilenlere?

Sor ki cennet hazinelerine, kaç yüz çevirmedir fani dünyadan? Kaç medet ummadır yüce Rezzak’tan? Kaç sadakadır verilen, canı gönülden? Kaç yoksul doyurmaktır, açlıktan nefesi kesilen? Kaç fakir ısıtmaktır, soğuklarda titreyen?

Sor ki Saadet Yurdu’na, kaç samimi gözetmektir Hakk’ın rızasını? Kaç silmektir tevbeyle günahların pasını? Kaç hohlayıp parlatmaktır zikirle, kalp aynasını? Kaç tutmaktır hakkıyla, İslâm’ın nassını?

Sor ki Azap Yurdu’na kaç kalp kırmaktır, düşünmeden sonunu? Kaç kul hakkına girmektir, şaşırıp da yolunu? Kaç aşmaktır kasıtla, Mevlâ’nın hududunu? Kaç kibirlenmektir cahilce, unutup kulluğunu? Kaç unutmaktır gafletle, ahiret yurdunu?

Sor ki uçsuz bucaksız kâinata, kaç yayılmaktır sonsuza Sonsuz Kudret eliyle? Kaç idrak edilememektir çaresiz akıl gücüyle? Kaç hayrettir bilinmez mesafesiyle? Kaç kudret yumağıdır, ibret gözüyle? Kaç Allahu Ekber demektir, kulluk acziyetiyle?

Sor ki yaşlı dünyaya, kaç savaştır yapılan, üzerinde zalimce? Kaç zulümdür edilen, mahlukata haince? Kaç mesafedir göçülen, belalar gelince? Kaç medeniyettir yıkılan, vadesi erişince?

Sor ki kendi nefsine, kaç idraksin bulunan, kendi özünde? Kaç sorgulamamak kendini, vicdan muhasebesinde? Kaç bulamamak başka bir ben, benliğinin içinde?

Sor ki sırlı marifete, kaç ilâhî ilhamdır dua ikliminde? Kaç ilim nüvesidir, kainat denizinde? Kaç kendini bilmektir, tevazu mihverinde? Kaç tartamamaktır yükü, terazide? Kaç bilinmezliği idraktir, bulma gayretinde?

Sor ki sırlı kakikate, kaç gizli idraktir letâif cevherinde? Kaç mahfi yolculuktur, miraç mahiyetinde? Kaç ilâhî ikramdır, suskunluk denizinde? Kaç yeşil meyvedir, ezel ağacında?

Devran seslenir kendince
Sor ki sırları anlayasın
Sırlar der ki sessizce
Sabret ki bana varasın.Semerkand Dergi Logo